Rostbesiktning - Däckspecialisten i Huddinge AB

Rostbesiktning

Du får en professionell och tillförlitlig rapport om din bils roststatus på mindre än en halvtimme och du är med hela tiden. Vi ger dig också förslag till ett rostskyddsprogram som bäst skyddar just din bil mot rostskador.

En bild som visar en pågående rostbesiktning.

Tillsammans med en utbildad fackman går vi igenom mer än 65 känsliga punkter enligt ett noga utformat testprotokoll. Den omfattar bland annat kontroll av balkar, skärmar, tröskellådor, bottenplatta, dörrar, motorhuv och bagagelucka. Vi använder fiberoptikskamera (titthålsteknik) som ser inuti balkar och alla andra skrymslen där det rostar och som man inte kan se med blotta ögat.

Boka en rostskyddsbesiktning som första åtgärd för att förlänga livet på din bil.

Därför rostar bilen

I dagens bilindustri är bilarna konstruerade och tillverkade utifrån ett globalt perspektiv. Från denna utgångspunkt är den svenska och de övriga skandinaviska marknaderna mycket små. Av samma skäl är de flesta bilar inte tillverkade för att stå emot vårt hårda skandinaviska klimatförhållande.

Merparten av bilarnas underrede har till exempel inte det skydd som det borde ha för att klara våra extrema vägförhållanden. Flertalet underreden har endast ett mycket tunt färglager vilket bara är hälften så tjockt som karossens yttre färglager. Det borde var minst tvärtom. Underredet täcks dessutom av ett stort antal plastpaneler där smuts och vägföroreningar samlas vilket binder kvar fukt och vägsalt. Detta påskyndar rostutvecklingen.

En bild som visar en lastbil som saltar en vägbana.

Det är framför allt vår höga luftfuktighet som leder till en konstant pågående rostsprocess i bilarna. De skiftande årstiderna med sina extremt varierande väderleksförhållande. Kyla, snö och vägsalt under vintern, regn och hög luftfuktighet under vår och höst accelererar rostprocessen. Likaså temperaturväxlingen mellan natt och dag, sommar och vinter. Luftfuktigheten stannar i bilens konstruktion (i dörrar, tröskellådor och övriga hålrum) vilket även visar sig i bilkupén med immiga rutor. Medeltemperatur i Sverige, kring ca +7˚C, är dessutom mycket gynnsam för utveckling av rost. Därtill bidrar luftföroreningar, främst i industrimiljö och i städer, som också skyndar på rostutvecklingen.

Hur påverkar rost krocksäkerheten?

Folksams och Villaägarnas unika krocktest av två begagnade bilmodeller visar att rost kan höja risken att skadas svårt eller dö med upp till 20%. Båda bilarna var godkända av bilbesiktningen men däremot skiljde sig orginalrostskyddet väsentligt på de olika modellerna. Krocktesterna gjordes enligt Euro NCAP 2017/18 av Thatcham Research.

En bild som visar ett krocktest.

Bil 1: Hade bristfälligt fabriksrostskydd med rostbetyg 2 i Vi Bilägares unika rosttest. I krocktestet tappade bilen 8 poäng i vuxenskyddet, och fick 18 poäng, jämfört med 26 när den var ny. Det motsvarar ca 20 % ökad risk för att skadas svårt eller dö vid en kollision.

När Vi Bilägare gjorde sitt rosttest på bil 1 rekommenderade de: För lång livslängd bör extra rostskyddsbehandling sättas in, så tidigt som möjligt. Om den rekommendationen hade följts så hade bil 1 säkert behållit sina 4 stjärnor enligt Euro NCAP, krocksäkerheten och varit en säkrare bil för ägaren.

Bil 2: Hade ett omfattande fabriksrostskydd med rostbetyg 4 (5-gradig skala) i Vi Bilägares unika rosttest. I krocktestet tappade bilen 1 poäng i vuxenskyddet och fick 32 poäng jämfört med 33 när den var ny.

Slutsats: Rost påverkar krocksäkerheten. Därför rekommenderar Folksam ägare av bilar med rostbetyg 1 eller 2 enligt Vi Bilägare att rostskyddsbehandla bilen för att behålla krocksäkerheten.

Plastkåpor försämrar din bils rostskydd

Som bilägare tänker du kanske inte på att en 5-6 år gammal bil kan rosta, men när kollade du under din bil senast? Om du har en nyare bil så ser den troligtvis ganska jämnt och slätt ut undertill. Det beror på att det numera ofta sitter mer eller mindre heltäckande plastkåpor på hela underredet. Ett slätare underrede ska ge bättre aerodynamik som i sin tur ger lägre bränsleförbrukning men samtidigt har det upptäckts att plastkåporna kan orsaka allvarliga rostskador.

En bild som visar underredet på en bil.

Forskare på KTH menar till och med att plastkåporna gör så att underredena rostar snabbare än normalt. Anledningen är att det samlas fukt och vägsalter i utrymmet mellan kåporna och underredet. Det tar mellan 1 och 2 timmar att demontera plastkåporna på en nyare bil. Och det är någonting som de faktiskt borde göra av säkerhetsskäl på Bilprovningen, men det finns inga rutiner för det.

SVT Plus lät kontrollera en 8 år gammal Toyota Prius under plastkåporna. Den var så rostangripen att det inte ens var lönt att rostskyddsbehandla den! Att en bil har tolv års rostskyddsgaranti betyder inte att du är fri från rost i tolv år och det betyder inte heller att du kan räkna med hjälp om du får rost under garantitiden.

Gör en besiktning av din bils roststatus innan det är försent.

Rostskydd i samarbete med Dinitrol Center

Dinitrol Center