Vi erbjuder en ny tjänst – bullerreducering! - Däckspecialisten i Huddinge AB
Akustik

Vi erbjuder en ny tjänst – bullerreducering!

Minska lågfrekventa ljud och buller i din bil!

Däckspecialisten i Huddinge kan i samarbete med ACAR nu erbjuda en ny tjänst för alla kunder som vill investera i högre komfort och säkerhet för sin bilkörning.

Att bilkörning för många av oss är en njutning och sinnesupplevelse är väl känt. Tyvärr kan oljud, brus och vibrationer i bilkupén ta bort den körglädjen. Infraljud och lågfrekventa ljud påverkar oss negativt. Trötthet är bara ett symptom som även kan vara en bidragande orsak till okoncentration och i sin tur till olyckor.

Mörkertalet kring trötthetsrelaterade olyckor bedöms vara högt då få uppger trötthet som orsak vid olyckor. Enligt statens väg- och trafikforskningsinstitut kan trötthet vara en bidragande orsak till hela 10–40 procent av alla olyckor.

Det finns två sorters ljud som tröttar, irriterar och gör dig till en okoncentrerad förare. Det ena är lågfrekvent, som till exempel däck- och vägbuller. Det andra är infraljud som inte är hörbart. Däck- och vägbuller vet vi alla hur det låter. Infraljudet däremot kan inte det mänskliga örat höra men du känner det som en vibration i kroppen – och det finns där hela tiden!

Många av oss har föreställningen att vi i en elbil får det tystare med mindre störande ljud. Men även i nya elbilar finns problem med störande kupéljud. Motorljudet är förvisso borta men många bilägare kommer att uppleva större besvär från andra ljud i bilen som varit akustiskt maskerat av det välbekanta bakgrundsljudet från en bensin- eller dieselmotor. Inte minst däckens rulljud mot asfalt kommer att upplevas mycket mer påtagligt och besvärande.

När däckets slitbana når vägbanan trycks däcket ihop och ett lufttryck bildas inuti däcket vilket skapar ett frekvensljud (resonansljud) där luftvibrationer får däckets sidor att vibrera. Ljudet är konstruktionsburet, det vill säga det överförs till bilens konstruktion och fortplantar sig upp i kupén.

Med andra ord finns problemet med buller och oljud i bilkupén i både äldre och nya bilar likväl som hos bensin-, diesel- och eldrivna bilar.

Vårt erbjudande med akustikbehandling

Däckspecialisten i Huddinge kan nu erbjuda sina kunder en unik akustikbehandling för ljud- och bullerreducering i både nya och äldre bilar. Med ACARs akustikbehandling är det möjlig att ändra ljudbilden bilden inne i bilen genom att ”kapa” ljudtoppar i vissa frekvensområden och få en mer behaglig ljudbild i kupén. ACARs akustikbehandling är designad för att reducera infraljud och framför allt det lågfrekventa ljudet från däck – och vägbuller och bygger på två faktorer.

Den första är att ACARs akustikbehandling är en kraftig akustikprodukt som reducerar stomljud (konstruktionsburet) samt absorberar ljudenergin i ljudvågorna (luftburet) och omvandlar ljudenergin till värme. Behandling har en härdningsprocess på tre veckor och uppnår därefter full effekt.

Den andra faktorn är behandlingsmetodiken, det vill säga var och hur ACARs akustikbehandling appliceras på bilen. Ljudmätningar utförda drygt tre veckor efter behandling visar på en reducering av det lågfrekventa ljudet i frekvensintervallet 100–315 Hz. Hur mycket man kan reducera ljudnivån i detta intervall beror på bilmodell, typ av däck och däckens storlek. Kontakta oss för konsultation om vad vi kan göra för

ACARs unika behandling bidrar till en tystare och behagligare körupplevelse samt en säkrare bilfärd. Investera i högre komfort och säkerhet du med!

Läs mer om vår nya tjänst Akustik.

Läs även artikeln om oss i Aftonbladets bilaga Vardagslyx.